Dagens spaningar

Jag heter Stefan Pålsson och är en malmöbaserad frilansskribent som bevakar samhällsutveckling, it och lärande. Till mina uppdrag hör bland annat att driva Omvärldsbloggen för Skolverket.

Här samlar jag mitt personliga urval av notiser, analyser och kommentarer från globala nyhetskällor på nätet.

Om du undrar över något, nås jag enklast via mejl.

I oktober och november arrangerar nätverket Dela! en seminarieserie under rubriken “Öppna digitala lärresurser - en del av dagens undervisning”. 13 oktober hölls det första seminariet på webben, och här diskuterades öppna lärresurser ur ett mer allmänt perspektiv. De ändrade produktionsvillkoren för läromedel och lärresurser, upphovsrätt samt behovet av en genomtänkt pedagogisk strategi hörde till de frågor och problemställningar som lyftes fram.

En transkribering av samtalet finns som pdf.

Nu på måndag, 31 oktober, blir det en paneldiskussion 14.00-15.00 på Skolforums stora scen som jag kommer att moderera. Här kommer vi att fästa blicken på användningen av digitala lärresurser i undervisningen:

Är det tillgången till digitala lärresurser som är viktigast, eller finns det andra frågeställningar som borde komma i förgrunden? Är det nödvändigt att reflektera kring synen på kunskap, lärande och hur undervisningen ska gå till? Är elevernas möjligheter till medskapande en avgörande fråga? Kan till exempel Wikipedia användas som en öppen digital lärresurs?

Följande personer är med i panelen:

Ann-Charlotte Keiller, IKT-utvecklare inom förskolan, Göteborgs stad
Björn Kindenberg, grundskolelärare, Stockholms stad
Karin Aaseby, gymnasielärare, Värmdö kommun
Margareta Hellström, lärarutbildare och pedagogisk konsult, KTH
Fredrik Paulsson, forskare, Umeå universitet
Mats Pertoft, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Mikael Damberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Marie Carlsson, förlagschef för Libers skolutgivning

Paneldiskussionen kommer att streamas direkt av WestreamUBambuser och kan även ses i efterhand.

Använd hashtaggen #oersf11 på Twitter om du vill kommentera eller ställa frågor under paneldiskussionen!